Posiadanie OC pojazdu jest obowiązkowe, a kara za jego brak bardzo wysoka

Ubezpieczenie samochodu w zakresie OC nie jest dobrowolne. Jego wykupienie jest obowiązkiem każdego właściciela pojazdu i nie ma od tego żadnych wyjątków. Nawet bowiem jeśli pojazd nie jest sprawny i nie może poruszać się po drogach publicznych także musi mieć aktualne OC. W jakich przypadkach można zrezygnować z tego ubezpieczenia?

Sprzedaż samochodu lub jego złomowanie

Amy móc wypowiedzieć ubezpieczenie OC pojazdu, trzeba po prostu go sprzedać lub przekazać do złomowania w uprawnionej stacji złomowania pojazdu.Tylko wtedy kara za brak OC nie zostanie naliczona (https://superpolisa.pl/faq/jaka-kara-za-brak-oc/). W każdym innym przypadku nie wykupienie ubezpieczenia OC pojazdu lub nie przedłużenie tej polisy, wiąże się z koniecznością zapłacenia wysokich kar. Mylą się ci kierowcy, którzy sądzą, że kara za brak OC zostanie naliczona tylko wtedy, gdy brak OC zostanie stwierdzony w trakcie kontroli drogowej lub gdy dojdzie do jakiegoś zdarzenia drogowego. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny posiada bazę danych wszystkich zarejestrowanych w Polsce pojazdów, wraz z informacją, które nie posiadają aktualnej polisy OC i nalicza kary nawet tym właścicielom, którzy nieubezpieczonymi pojazdami nie wyjeżdżają na drogi publiczne.

Ile wynosi kara za brak OC?

Kara za brak OC zależna jest od tego jak długo pojazd pozostaje bez tego obowiązkowego ubezpieczenia. Już za jeden dzień posiadania pojazdu bez obowiązkowego ubezpieczenia OC można się spodziewać kary wynoszącej kilkaset złotych. W przypadku, gdy pojazd bez OC pozostaje kilkanaście dni, kara może wynieść wiele tysięcy złotych. Nie ma oczywiście szans na jej umorzenie. Nie pomoże tłumaczenie się obowiązkami zawodowymi, zdarzeniami życiowymi czy innymi powodami skutkującymi nie wykupienie obowiązkowej polisy OC pojazd. Jedyne rozwiązanie, na które zgadza się niekiedy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, to rozłożenie zadłużenia na raty. Karę jednak trzeba będzie zapłacić.

Poruszanie się pojazdem bez ważnego OC to duże ryzyko strat finansowych


Poruszanie się pojazdem bez ważnej polisy OC to nie tylko ryzyko, a właściwie pewność kar finansowych. Dużo gorsza sytuacja powstaje, jeśli prowadzący samochód bez ważnego OC jest sprawcą stłuczki, a tym bardziej wypadku. Ubezpieczyciele wszystkich pojazdów zdarzenia drogowego, którzy ponieśli w nim straty finansowe, mogą żądać w tej sytuacji od sprawcy wypadku poniesienia wszelkich kosztów napraw pojazdów, infrastruktury drogowej, a nawet poniesienia koszów leczenia poszkodowanych w wypadku. Już drobna stłuczka z nowoczesnym drogim samochodem, może spowodować koszt naprawy sięgający kilkunastu tysięcy złotych. Jeśli zostanie orzeczona szkoda całkowita, straty mogą wynieść setki tysięcy złotych. Prowadzący pojazd bez ważnego OC będzie zobowiązany do zwrotu tych sum. Nie warto ryzykować i lepiej zawsze mieć aktualną polisę OC swojego pojazdu.