Brak OC – sankcje

Opłaty za brak ważnego ubezpieczenia OC wzrosły w 2021 r. drastycznie. Właściciel samochodu osobowego, który nie ubezpieczył samochodu przez okres powyżej 2 tygodni, zapłaci karę w wysokości niemal 6000 zł. Sankcje dotyczą jednak nie tylko właścicieli aut osobowych, ale również ciężarowych, autokarów oraz ciągników.

Od czego uzależniona jest wysokość kar za brak OC?

Kara za brak OC – Superpolisa i jej wysokość uzależniona jest od ogłaszanej rok rocznie płacy minimalnej. W 2021 r. płaca minimalna w Polsce wzrosła do kwoty 2800 zł brutto. Im wyższe jest minimalne wynagrodzenie za pracę, tym wyższe są kary finansowe za popełnienie określonych czynów. Warto pamiętać, że obligatoryjne wykupienie ubezpieczenia OC samochodu określone jest przez polskiego ustawodawcę w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. To właśnie inspektorzy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wykrywają brak ważnej polisy OC i zgodnie z prawem nakładają kary na właścicieli pojazdu.

Jak określa się sankcje finansowe za brak ubezpieczenia OC?

Jak już zostało wspomniane, wysokość kar uzależniona jest os płacy minimalnej. Jeżeli samochód nie miał ważnego OC powyżej 14 dni

  • w przypadku osobówek kara wynosi 2-krotność minimalnego wynagrodzenia,
  • w przypadku ciężarówek, ciągników oraz autokarów kara wynosi 3-krotność minimalnego wynagrodzenia,
  • w przypadku pozostałych pojazdów 1/3 minimalnego wynagrodzenia.

Jeżeli jednak pojazd pozostawał bez ważnego OC do 3 dni, kara finansowa wynosi 20% opłaty, jeżeli zaś od 4 do 14 dni, sankcja finansowa obejmuje 50% pełnej opłaty karnej.

Czy można uniknąć kary za brak ważnego OC?


Osoba, która została ukarana za brak ważnego OC, może odwołać się i wystosować pismo do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Szczególne względy, które są brane pod uwagę to przede wszystkim trudna sytuacja finansowa. Warto pamiętać, że do potwierdzenia wskazanych okoliczności będą potrzebne dowody. Krótkie pismo ze wskazaniem, że mamy rudną sytuację materialną może okazać się niewystarczające.

Fundusz Gwarancyjny może również umorzyć karę np. jeżeli:

  • mamy dzieci, które nie uzyskują dochodów,
  • mamy status bezrobotnego,
  • mamy wyjątkowe wysokie koszty utrzymania domu/mieszkania,
  • jeżeli mamy zadłużenie w banku.

Istotne jest, że kara za brak ważnego OC przedawnia się z upływem 3 lat od dnia wykonania kontroli przez inspektora Funduszu.

Ubezpieczenie OC to podstawa, o której musi pamiętać każdy kierowca. Niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia może kosztować nas naprawdę wiele.