Kara za brak OC

Według polskiego prawa ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe przykładowo dla wszystkich właścicieli pojazdów mechanicznych. Jest to spowodowane ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, która zawiera informacje, że konieczne jest zawarcie umowy ubezpieczeniowej OC. Ta ustawa zostało wprowadzona przez Ubezpieczeniowy Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Jednakże pojawia się pewne pytania, jeżeli to jest obowiązkowe ubezpieczenie to jakie będą konsekwencje za nie posiadanie tego?

Od czego zależy kara za brak OC?

Zgodnie z powyższą ustawą kwota karna za brak ubezpieczenie OC jest zależna od ustalonego minimalnego wynagrodzenia na określony rok. Następnym czynnikiem mającym na to kolosalny wpływ jest rodzaj nieubezpieczonego pojazdu oraz czas przerwy w ciągłości ubezpieczenia. Przyjrzyjmy się danym z roku 2018, wtedy minimalne wynagrodzenie wynosiło 2100 zł. Maksymalna kara, jaką mógł otrzymać kierowca pojazdu osobowego, za nie posiadanie OC wynosiła 4200 zł, czyli dwu krotność wcześniej wspomnianej sumy. Sytuacja wyglądała kompletnie inaczej, kiedy miało się do czynienia z autobusami, ciężarówkami czy ciągnikami, wówczas była to potrójna wartość 6300 zł. Znacząco mniej płacili właścicieli motocykli bądź motorowerów, wówczas kara wynosiła nie więcej jak 700 zł. Przeliczając, to wychodzi, że było to 33,34 proc. minimalnego wynagrodzenia w omawianym roku. Najwyższa kara spotykała kierowców, którzy nie mieli tego ubezpieczenie przed dłuższy okres jak 14 dni. W przypadku samochodów osobowych, które nie posiadały OC przez 14 bądź więcej dni to kara wynosiła ile koszt ochrony ubezpieczeniowej przez co najmniej kilka lat. Jest to jeden z wielu powodów, dlaczego warto pamiętać o ciągłości ubezpieczania pojazdów.

Czy nieużywany pojazd wymaga polisy OC?

W roku 1997 zniesiono możliwość czasowego wyrejestrowania zarówno motocyklów, jak i pojazdów osobowych. Przykładowo kierowca nie porusza się danym samochodem, ale nie oznacza to, że nie musi wykupić ubezpieczenie OC. Jedynie pojazdy ciężarowe, autobusy oraz ciągniki zachowały tę możliwość czasowego wyrejestrowania. Warto podkreślić, iż pomimo tego, że nie używany pojazd nie ma ubezpieczenia OC to i tak jego właściciel może zostać złapany oraz ukarany.

Dodatkowa odpowiedzialność

Poza karą za brak ubezpieczenie OC kierowca może mieć dodatkowo problemy, kiedy spowoduje wypadek bez tej polisy. Oczywiście  UFG pokryje koszty szkody wyrządzonej pokrzywdzonemu, jednakże będzie żądało zwrotu całej zainwestowanej kwoty od sprawcy w ramach regresu.