Kara za brak OC

Według polskiego prawa ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe przykładowo dla wszystkich właścicieli pojazdów mechanicznych. Jest to spowodowane ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, która zawiera informacje, że konieczne jest zawarcie umowy ubezpieczeniowej OC. Ta ustawa zostało wprowadzona przez Ubezpieczeniowy Funduszu Gwarancyjnym oraz Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Jednakże pojawia się pewne pytania, jeżeli to jest obowiązkowe ubezpieczenie to jakie będą konsekwencje za nie posiadanie tego?

Od czego zależy kara za brak OC?

Zgodnie z powyższą ustawą kwota karna za brak ubezpieczenie OC jest zależna od ustalonego minimalnego wynagrodzenia na określony rok. Następnym czynnikiem mającym na to kolosalny wpływ jest rodzaj nieubezpieczonego pojazdu oraz czas przerwy w ciągłości ubezpieczenia. Przyjrzyjmy się danym z roku 2018, wtedy minimalne wynagrodzenie wynosiło 2100 zł. Maksymalna kara, jaką mógł otrzymać kierowca pojazdu osobowego, za nie posiadanie OC wynosiła 4200 zł, czyli dwu krotność wcześniej wspomnianej sumy. Sytuacja wyglądała kompletnie inaczej, kiedy miało się do czynienia z autobusami, ciężarówkami czy ciągnikami, wówczas była to potrójna wartość 6300 zł. Znacząco mniej płacili właścicieli motocykli bądź motorowerów, wówczas kara wynosiła nie więcej jak 700 zł. Przeliczając, to wychodzi, że było to 33,34 proc. minimalnego wynagrodzenia w omawianym roku. Najwyższa kara spotykała kierowców, którzy nie mieli tego ubezpieczenie przed dłuższy okres jak 14 dni. W przypadku samochodów osobowych, które nie posiadały OC przez 14 bądź więcej dni to kara wynosiła ile koszt ochrony ubezpieczeniowej przez co najmniej kilka lat. Jest to jeden z wielu powodów, dlaczego warto pamiętać o ciągłości ubezpieczania pojazdów.

Czy nieużywany pojazd wymaga polisy OC?

W roku 1997 zniesiono możliwość czasowego wyrejestrowania zarówno motocyklów, jak i pojazdów osobowych. Przykładowo kierowca nie porusza się danym samochodem, ale nie oznacza to, że nie musi wykupić ubezpieczenie OC. Jedynie pojazdy ciężarowe, autobusy oraz ciągniki zachowały tę możliwość czasowego wyrejestrowania. Warto podkreślić, iż pomimo tego, że nie używany pojazd nie ma ubezpieczenia OC to i tak jego właściciel może zostać złapany oraz ukarany.

Dodatkowa odpowiedzialność

Poza karą za brak ubezpieczenie OC kierowca może mieć dodatkowo problemy, kiedy spowoduje wypadek bez tej polisy. Oczywiście  UFG pokryje koszty szkody wyrządzonej pokrzywdzonemu, jednakże będzie żądało zwrotu całej zainwestowanej kwoty od sprawcy w ramach regresu.

Brak OC – sankcje

Opłaty za brak ważnego ubezpieczenia OC wzrosły w 2021 r. drastycznie. Właściciel samochodu osobowego, który nie ubezpieczył samochodu przez okres powyżej 2 tygodni, zapłaci karę w wysokości niemal 6000 zł. Sankcje dotyczą jednak nie tylko właścicieli aut osobowych, ale również ciężarowych, autokarów oraz ciągników.

Od czego uzależniona jest wysokość kar za brak OC?

Kara za brak OC – Superpolisa i jej wysokość uzależniona jest od ogłaszanej rok rocznie płacy minimalnej. W 2021 r. płaca minimalna w Polsce wzrosła do kwoty 2800 zł brutto. Im wyższe jest minimalne wynagrodzenie za pracę, tym wyższe są kary finansowe za popełnienie określonych czynów. Warto pamiętać, że obligatoryjne wykupienie ubezpieczenia OC samochodu określone jest przez polskiego ustawodawcę w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. To właśnie inspektorzy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wykrywają brak ważnej polisy OC i zgodnie z prawem nakładają kary na właścicieli pojazdu.

Jak określa się sankcje finansowe za brak ubezpieczenia OC?

Jak już zostało wspomniane, wysokość kar uzależniona jest os płacy minimalnej. Jeżeli samochód nie miał ważnego OC powyżej 14 dni

  • w przypadku osobówek kara wynosi 2-krotność minimalnego wynagrodzenia,
  • w przypadku ciężarówek, ciągników oraz autokarów kara wynosi 3-krotność minimalnego wynagrodzenia,
  • w przypadku pozostałych pojazdów 1/3 minimalnego wynagrodzenia.

Jeżeli jednak pojazd pozostawał bez ważnego OC do 3 dni, kara finansowa wynosi 20% opłaty, jeżeli zaś od 4 do 14 dni, sankcja finansowa obejmuje 50% pełnej opłaty karnej.

Czy można uniknąć kary za brak ważnego OC?


Osoba, która została ukarana za brak ważnego OC, może odwołać się i wystosować pismo do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Szczególne względy, które są brane pod uwagę to przede wszystkim trudna sytuacja finansowa. Warto pamiętać, że do potwierdzenia wskazanych okoliczności będą potrzebne dowody. Krótkie pismo ze wskazaniem, że mamy rudną sytuację materialną może okazać się niewystarczające.

Fundusz Gwarancyjny może również umorzyć karę np. jeżeli:

  • mamy dzieci, które nie uzyskują dochodów,
  • mamy status bezrobotnego,
  • mamy wyjątkowe wysokie koszty utrzymania domu/mieszkania,
  • jeżeli mamy zadłużenie w banku.

Istotne jest, że kara za brak ważnego OC przedawnia się z upływem 3 lat od dnia wykonania kontroli przez inspektora Funduszu.

Ubezpieczenie OC to podstawa, o której musi pamiętać każdy kierowca. Niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia może kosztować nas naprawdę wiele.

Posiadanie OC pojazdu jest obowiązkowe, a kara za jego brak bardzo wysoka

Ubezpieczenie samochodu w zakresie OC nie jest dobrowolne. Jego wykupienie jest obowiązkiem każdego właściciela pojazdu i nie ma od tego żadnych wyjątków. Nawet bowiem jeśli pojazd nie jest sprawny i nie może poruszać się po drogach publicznych także musi mieć aktualne OC. W jakich przypadkach można zrezygnować z tego ubezpieczenia?

Sprzedaż samochodu lub jego złomowanie

Amy móc wypowiedzieć ubezpieczenie OC pojazdu, trzeba po prostu go sprzedać lub przekazać do złomowania w uprawnionej stacji złomowania pojazdu.Tylko wtedy kara za brak OC nie zostanie naliczona (https://superpolisa.pl/faq/jaka-kara-za-brak-oc/). W każdym innym przypadku nie wykupienie ubezpieczenia OC pojazdu lub nie przedłużenie tej polisy, wiąże się z koniecznością zapłacenia wysokich kar. Mylą się ci kierowcy, którzy sądzą, że kara za brak OC zostanie naliczona tylko wtedy, gdy brak OC zostanie stwierdzony w trakcie kontroli drogowej lub gdy dojdzie do jakiegoś zdarzenia drogowego. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny posiada bazę danych wszystkich zarejestrowanych w Polsce pojazdów, wraz z informacją, które nie posiadają aktualnej polisy OC i nalicza kary nawet tym właścicielom, którzy nieubezpieczonymi pojazdami nie wyjeżdżają na drogi publiczne.

Ile wynosi kara za brak OC?

Kara za brak OC zależna jest od tego jak długo pojazd pozostaje bez tego obowiązkowego ubezpieczenia. Już za jeden dzień posiadania pojazdu bez obowiązkowego ubezpieczenia OC można się spodziewać kary wynoszącej kilkaset złotych. W przypadku, gdy pojazd bez OC pozostaje kilkanaście dni, kara może wynieść wiele tysięcy złotych. Nie ma oczywiście szans na jej umorzenie. Nie pomoże tłumaczenie się obowiązkami zawodowymi, zdarzeniami życiowymi czy innymi powodami skutkującymi nie wykupienie obowiązkowej polisy OC pojazd. Jedyne rozwiązanie, na które zgadza się niekiedy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, to rozłożenie zadłużenia na raty. Karę jednak trzeba będzie zapłacić.

Poruszanie się pojazdem bez ważnego OC to duże ryzyko strat finansowych


Poruszanie się pojazdem bez ważnej polisy OC to nie tylko ryzyko, a właściwie pewność kar finansowych. Dużo gorsza sytuacja powstaje, jeśli prowadzący samochód bez ważnego OC jest sprawcą stłuczki, a tym bardziej wypadku. Ubezpieczyciele wszystkich pojazdów zdarzenia drogowego, którzy ponieśli w nim straty finansowe, mogą żądać w tej sytuacji od sprawcy wypadku poniesienia wszelkich kosztów napraw pojazdów, infrastruktury drogowej, a nawet poniesienia koszów leczenia poszkodowanych w wypadku. Już drobna stłuczka z nowoczesnym drogim samochodem, może spowodować koszt naprawy sięgający kilkunastu tysięcy złotych. Jeśli zostanie orzeczona szkoda całkowita, straty mogą wynieść setki tysięcy złotych. Prowadzący pojazd bez ważnego OC będzie zobowiązany do zwrotu tych sum. Nie warto ryzykować i lepiej zawsze mieć aktualną polisę OC swojego pojazdu.